ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಕಾಚೆರಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಜೆಕೆಜೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಎಜೆಕೆಜೆ (AJKJ) (ಅಟಲ್ಜಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ) ಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆದಾಯ, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ …

ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಕಾಚೆರಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಜೆಕೆಜೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ Read More »

Nadakacheri Caste & Income certificate status check online

Instructions to Nadakacheri cv Apply On-line Actions to use On the net Use by choosing the demanded assistance and upload the required files Pay out the needed service fees on the web Print Acknowledgement and maintain for future reference Points to recollect Software might be forwarded to Selected Hobli Earnings Section Officials Once here the …

Nadakacheri Caste & Income certificate status check online Read More »

Nadakacheri-Nadakacheri-cv

NADAKACHERI – Atalji Janasnehi Kendra Kannada Application Status

CV – NadaKacheri (AJSK & AJKJ): About Nadakacheri CV, AJSK & AJKJ Nadakacheri CV AJSK AJKJ: The new Atalji Jansnehi Kendra Project has been launched in 777 Hobli centres across the state on 25-12-2012. The Nemmadi Project was started in 2006 by the e-Governance department on the PPP mode though 802 telecentres across State. Due …

NADAKACHERI – Atalji Janasnehi Kendra Kannada Application Status Read More »

How to get nadakacheri online certificate service (Nadakacheri Karnataka)

  Nadakacheri online Certificate Service: A caste certificate is proof that an individual is belonging to a specific caste. In Karnataka, somebody belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes along with other Backward Classes of citizens can declare for that reservations at fifteen and three respectively. Request to Govt for India to generally be favourable to Modern …

How to get nadakacheri online certificate service (Nadakacheri Karnataka) Read More »

error: Alert: Content is protected !!